Štandard

Štandard Cane Corso FCI 343

Krátky historický prehľad: Cane Corso je priamym potomkom starých rímskych molossov.
Najskôr sa vyskytoval na celom území Talianska, v posledných rokoch sa však
vyskytoval predovšetkým v Apulii a v priľahlých juhotalianskych provinciách. Jeho meno je
odvodené od latinského výrazu "cohors", čo v preklade znamená ochranca a strážca domu,
dvora a pozemku.

Chovanie, temperament, povaha: Inteligentný, aktívny je nepodplatiteľný strážca.
Ochranca majetku, rodiny a domácich zvierat. V minulosti sa používal k stráženiu stád a lovu
veľkej zvery. Poslušný a prítulný k majiteľovi, milujúci deti a rodinu.

Celkový vzhľad: Stredne veľký až veľký pes. Mohutne stavaný, napriek tomu elegantný.
Jeho jasné črty tvoria jeho plasticky vystupujúce svaly, ktoré vyjadrujú silu, bystrosť a vytrvalosť.

Kohútikova výška:
Psy: 64-68cm, Feny: 60-64cm, Tolerancia: +/- 2cm

Hmotnosť:
Psy: 45-50kg, Feny: 40-45kg

Viac o štandarde Cane Corso FCI 343

eSHOP Facebook Instagram